GEFINANCIERDE RECHTSHULP (TOEVOEGINGEN)
ADVOCATENKANTOOR DIRKZWAGER
Tarieven Tarieven Uurtarief Uurtarief Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden
© Advocatenkantoor Dirkzwager
Om van deze mogelijkheid gebruik te kunnen maken dient u te voldoen aan een aantal voorwaarden. Onder de knop “Links en downloads” vindt u ook een link naar de site van de Raad voor Rechtsbijstand die met de uitvoering van de Wet op de Rechtsbijstand is belast. Op deze site is precies te vinden aan welke voorwaarden u dient te voldoen om voor een toevoeging in aanmerking te kunnen komen. Bij het beoordelen van uw inkomens- en vermogensgegevens vraagt de Raad voor Rechtsbijstand informatie op bij de Belastingdienst. Uitgangspunt zijn de gegevens zoals die 2 jaar voor uw aanvraag bij de Belastingdienst bekend zijn, het zogenaamde peiljaar. Als uw verzoek om een toevoeging wordt toegewezen, dan bent u een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte hiervan wordt bepaald door de Raad voor Rechtsbijstand. Daarnaast bent u meestal extra kosten verschuldigd, zoals griffierecht en op te vragen stukken, bijvoorbeeld uittreksels bij overheidsinstanties. Soms kunt u de gemeente vragen om een tegemoetkoming in de eigen bijdrage en het griffierecht op basis van bijzondere bijstand. Ook wordt u een lagere eigen bijdrage verstrekt indien u eerst contact opneemt met het Juridisch Loket (0900 8020) en zij u naar een advocaat hebben doorverwezen. U kunt veelal zelf al uw voorkeursadvocaat aangeven. Natuurlijk is het mogelijk dat uw financiële situatie, na het peiljaar, een aanzienlijke verandering heeft ondergaan Hierbij moeten drie situaties onderscheiden worden: Uw inkomen en/of vermogen is nadien aanzienlijk gedaald: In dat geval kunt u een zogenaamde peiljaarverlegging aanvragen. Dat moet u doen binnen zes weken nadat de aanvraag om een toevoeging is afgewezen. U moet dan een formulier invullen en financiële stukken overleggen. Uw aanvraag wordt dan opnieuw beoordeeld op basis van de nieuwe gegevens. Uw inkomen en/of vermogen is nadien aanzienlijk toegenomen: Aan het einde van het juridisch geschil beoordeelt de Raad voor Rechtsbijstand opnieuw hoe uw finananciële situatie dan is. Als dan blijkt dat u onder de dan gevonden omstandigheden geen toevoeging gekregen zou hebben, dan wordt deze met terugwerkende kracht ingetrokken en zult u tegen het afgesproken uurtarief met ons moeten afrekenen. Het kan ook zijn dat de opbrengst bij het einde van het probleem te hoog is. Hiervan is sprake als u 50% of meer van het vrij te laten vermogen in het kader van de belastingaangifte ontvangt als resultaat van de juridische bijstand.
Helaas is het in het verleden voorgekomen dat een cliënt de eigen bijdrage niet of niet geheel betaald heeft. Daarom krijgt u daarvoor een voorschotnota die in eerste instantie geschat is en zal worden aangepast na ontvangst van de beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand. Na ontvangst van het betreffende bedrag zullen wij met onze werkzaamheden voor u beginnen. Als een gerechtelijke procedure gevoerd moet worden, dan krijgt u ook een voorschotnota voor het verschuldigde griffierecht. En pas nadat betaling ontvangen is zullen wij de rechtbank melden voor u op te treden. omdat wij het griffierecht op voorhand aan de rechtbank moeten betalen, ongeacht of u ook aan ons betaald hebt. Het is dan ook uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat wij het griffie- recht tijdig ontvangen. Als dat niet het geval is kunt u er zelfs de procedure door verliezen. Zie voor verdere informatie bij “Links en downloads”.
2007  De Gouden Zandloper  Voor het beste advocatenkantoor  van Nederland Voor het beste advocatenkantoor  van Nederland
Genomineerd