UURTARIEF
ADVOCATENKANTOOR DIRKZWAGER
Toevoegingen Toevoegingen Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden
© Advocatenkantoor Dirkzwager
Tarieven Tarieven
Als u niet in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtshulp (de zogenaamde toevoeging), dan zult u de kosten van uw advocaat zelf moeten betalen. Wij zijn van mening dat deze kosten nooit een belemmering mogen zijn om juridische hulp te krijgen! Aan de andere kant is het helaas niet zo dat wij onze diensten gratis kunnen aanbieden. Daarom werken wij met een gedifferentieerd tarief dat tussen de € 160,00 en € 225,00, exclusief 5% kantoorkosten en BTW ligt. De hoogte is mede afhankelijk van het soort zaak, het belang en de spoedeisendheid. Vooraf spreken wij met u af welk uurloon gehanteerd zal worden. Daarbovenop kunnen wij u nog kosten in rekening brengen voor het inschakelen van derden zoals gerechtsdeurwaarders e.d., griffierecht, het opvragen van uittreksels e.d.
In enkele gevallen is het mogelijk een vaste prijsafspraak te maken. Dat kan echter alleen als er sprake is van een duidelijk omlijnde zaak en er geen sprake is van onvoorzienbare omstandigheden. Immers wij hebben het vaak niet zelf in de hand hoeveel tijd een bepaald probleem zal vergen. Dat is ook afhankelijk van de wederpartij, of er verweer gevoerd wordt, of er redelijk overleg mogelijk is enz. enz.
Helaas is het in het verleden voorgekomen dat een cliënt de gezonden factuur niet of niet geheel betaald heeft. Daarom werken wij altijd met een voorschotnota. Wij zullen geen werkzaamheden verrichten voordat betaling daarvan ontvangen is. Dit speelt met name bij het betalen van griffierecht. Als u in een civiele procedure gedagvaard wordt en u wilt verweer voeren, dan moet u op voorhand griffierecht betalen. Zodra wij de rechtbank namelijk aangeven namens u als advocaat op te treden, wordt ons dat griffiegeld in rekening gebracht. Daarom melden wij ons pas namens u bij de rechtbank als wij het griffierecht van u ontvangen hebben. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat u ons het griffirecht tijdig betaalt, zodat wij het op tijd aan de rechtbank kunnen betalen. Doen wij dat niet dan wordt verstek tegen u verleent en verliest u de zaak!
2007  De Gouden Zandloper  Voor het beste advocatenkantoor  van Nederland Voor het beste advocatenkantoor  van Nederland
Genomineerd