ADVOCATENKANTOOR DIRKZWAGER
ONZE VISIE DOELSTELLING: De doelstelling van Advocatenkantoor Dirkzwager is om elke cliënt en zaak de aandacht te geven die hij of zij verdient. Hierbij is het niet van belang of u de rechtshulp zelf kunt betalen of dat u hiervoor afhankelijk bent van door de overheid gefinancierde rechtshulp (zogenaamde toevoegingszaken) danwel of het belang van de zaak in geld waardeerbaar is. Immers veelal gaat het, zeker bij particuliere cliënten, om emotionele betrokkenheid. Indien de noodzaak van juridische bijstand uitsluitend aan de hand van de wijze van financieren en/of het financiële belang bepaald zou worden, dan zouden veel hulpzoekenden in de kou blijven staan.
Een klein kantoor maar groot in het bewaken van uw belangen
CHRISTELIJKE LEVENSVISIE:
Uitgangspunt bij onze hulpverlening vormen de normen en waarden zoals die in de Bijbel zijn opgetekend. Het zijn deze normen en waarden die in ons leven als christen centraal staan. Dat betekent dat eerlijkheid voorop staat, zowel naar de cliënt, als ook naar de wederpartij toe. Dat wij ons bij de behandeling van juridische problemen laten leiden door Bijbelse beginselen betekent niet dat wij alleen christenen willen bijstaan. Wij staan iedereen graag terzijde in zijn of haar zoektocht naar rechtvaardigheid, onafhankelijk van het geloof en/of de achtergrond van de cliënt, zo lang niet verwacht wordt dat wij inbreuk maken op deze door ons gekoesterde normen en waarden. Daarnaast verwachten wij van onze cliënten dat ook zij eerlijk zijn, zowel naar ons als naar de wederpartij toe. Deze eerlijkheid is noodzakelijk voor de vertrouwensrelatie die wij met onze cliënten moeten hebben om hun belangen naar behoren te kunnen behartigen. Op het moment dat het vertrouwen weg zou vallen zouden wij niet meer in staat zijn om ons werk naar behoren te doen. NIEUWE OPDRACHTEN: Graag willen wij elke cliënt de benodigde en gewenste aandacht geven. Om dat te kunnen blijven doen, is het soms noodzakelijk om te besluiten tijdelijk geen nieuwe zaken meer aan te nemen. Alleen hierdoor kan gegarandeerd worden dat de persoonlijke aandacht gehandhaaft blijft. Mocht u onverhoopt met deze situatie geconfronteerd worden, dan vragen wij uw begrip hiervoor. Immers ook u wilt dat u en uw belangen de juiste aandacht krijgen.
ADVOCATENKANTOOR DIRKZWAGER
© Advocatenkantoor Dirkzwager
2007  De Gouden Zandloper  Voor het beste advocatenkantoor  van Nederland Voor het beste advocatenkantoor  van Nederland
Genomineerd